Oljerening

Ren olja är avgörande för driftsäkerhet och livslängd i hydraulsystem och motorer.

Enligt t.ex. Shell, Statoil, CAT med flera, förorsakas en mycket stor del, 70 – 80 %, av alla haverier och stillestånd av förorenad olja, som nöter hål på slangar, sliter sönder packningar, sätter igen ventiler och orsakar dyrbara pumphaverier i hydraulsystem.

By-Passfilter är ett komplement till det ordinarie systemet.

Ett standard oljefilter måste vara så grovt, att det endast klarar att filtrera bort partiklar som är större än 25 – 40 mikron, eftersom oljan ska kunna passera med mycket högt flöde, ofta 200 – 300 liter per minut.

By-passfilter arbetar med en annorlunda princip: filtret monteras som en sidoström till det ordinarie systemet och endast cirka 1 liter olja per minut passerar genom By-passfiltret, för att därefter ledas tillbaka till tanken. Med tiden kommer all olja i systemet att ha passerat igenom filtret och blivit renad. Det låga flödet gör, att By-passfiltret kan ta hand om så små partiklar som ner till 1 mikron och dessutom absorbera upp till 0,5 liter vatten.

Med LYOM’s filtermedia av textil är det heller ingen risk att filtret i sig självt avger några ytterligare föroreningspartiklar eller sprängs sönder. Den ekonomiska besparingen utgörs dels av insparandet på kostnaden för själva oljan men framför allt får man betydande besparingar genom minskade kostnader för stillestånd och reparationer.

Kundgrupper är alla som använder hydraulik, t.ex. entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, vindkraftverk, sjöfart, jordbruk, den stationära industrin.

1FP frilagd ny

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAFilterkärra.

Bilder ovan: Filtermodul för fast installation, filter för fordonsmontering och filterkärra för mobil oljerening.

Renlighet i ett hydraulsystem

Smuts är ett hydraulsystems största fiende. Smutsen kan finnas i komponenter redan från start på grund av otillräcklig renhet vid tillverkningen, otillräcklig renhet vid montering. Smutsen kan också komma in i systemet under drift via tankventilation och följa med kolvstänger in i cylindrar eller genom snabbkopplingar. Smuts skapas i hydraulsystemet när det används på grund av slitage på komponenter och tätningar samt av oljans nedbrytning. Smutsen består av partiklar i olika storlekar. De farligaste partiklarna i ett hydraulsystem är mindre än 25 mikron. Smutsen kan också komma via oljan vid påfyllning av systemet även vatten och luft räknas som föroreningar i ett hydraulsystem.  Ny olja från fat har oftast inte tillräcklig renhet utan bör filtreras vid påfyllning.

Miljöbesparingar

Att minska förbrukningen av hydraulolja är en möjlighet till minskad oljeförbrukning som kommit i skymundan i miljödebatten, kanske beroende på att ingen tänker på det eller ens känner till att alternativet finns. Varje år förbrukas mer än 35 000 000 liter hydraulolja i Sverige. Oljor, som vi med jämna mellanrum helt sonika kasserar och byter ut mot ny, utan att tänka så mycket på varför. ”Så har vi ju alltid gjort …” Oljor, som skall produceras, transporteras, bytas ut, transporteras igen och slutligen destrueras.

Tänk om man inte skulle behöva producera. byta ut, transportera och destruera alla dessa 35 miljoner liter olja per år? Med ett snittpris på 30 kr per liter, så hamnar den notan på över 1 miljard kronor per år. 1 miljard som kan användas till något roligare än att byta olja. Enligt naturskyddsföreningen kan denna olja dessutom förorsaka utsläpp av mer än 115 000 ton koldioxid, CO2 varje år. Hydraulolja blir aldrig utsliten – den blir ”bara” förorenad. Tar man bort föroreningarna blir oljan som ny igen.

Filterkärra

Produktblad Filterkärra

img010

Produktblad By-pass filter

Kalkyl.